Regulamin Willa Cove Jastarnia

Dyrekcja Willi Cove będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości w naszym Pensjonacie Willa Cove w Jastarni.

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu, do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuję się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Willa Cove świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 5. Willa nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie poniosły inaczej.
 6. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Odpowiedzialność Willi z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 8. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 9. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 10. Każdorazowo, Gość opuszczając pokój winien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz okien.
 11. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 12. Osoby nie zameldowane w Willi Cove mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 9.00 do godziny 22.00.
 13. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 6.00.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używane w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Ponadto w pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 15. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywając w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 17. Nie przyjmujemy zwierząt.
 18. Przy rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 21 dni do daty przyjazdu zaliczki nie zwracamy, powyżej 21 dni zwracamy 50% zaliczki.